Loading...
Details & achtergronden2019-05-28T09:08:01+00:00

Meer weten? Hier de details en achtergronden

Meedoen met Zon op Oisterwijk is eenvoudig. Je wordt lid van de coöperatie en wij regelen het voor je. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt? Lees dan hier verder. Er komt best wat bij kijken. Goed om te weten.

Je kunt bij Zon op Oisterwijk certificaten kopen, geen zonnepanelen. Als je zelf een zonnepaneel op je dak legt, krijg je te maken met bijvoorbeeld aanlegkosten en onderhoud. Dit werk doet de coöperatie allemaal voor je. Een certificaat leg je weliswaar niet op je dak, toch heb je dezelfde voordelen als bij een zonnepaneel: goedkope stroom, die je zelf opwekt. Een verschil is dat het zonnepaneel nu niet van jou is, het is van ons allemaal. De opbrengst is natuurlijk wel voor jou.

Kosten
De kosten van een certificaat bepalen we voor elk dak opnieuw: het zijn alle kosten van de aanschaf en installatie, gedeeld door het aantal certificaten.  We kiezen het aantal certificaten zo dat één certificaat gemiddeld 250 kWh per jaar oplevert. Bij eerdere zonneprojecten was 250 kWh ongeveer zoveel als één zonnepaneel per jaar opwekt. Tegenwoordig is dat niet meer zo omdat veel nieuwe zonnepanelen meer dan 250 kWh per jaar leveren.

Opbrengst
Met de aanschaf van certificaten verkrijg je de opbrengst voor jouw aandeel van de zonnestroom van de zonnepanelen op het collectieve dak. Het betekent dat de stroomopbrengst gelijk wordt verdeeld over de certificaten. Voor elk certificaat krijg je volgens die berekening korting op je energiebelasting én de inkomsten uit de stroomverkoop.

Hoe stel je dat vast?

 • Ga na hoeveel stroom je jaarlijks verbruikt. Dit vind je terug op de jaarrekening van je energieleverancier. Heb je die niet bij de hand, vraag het dan na bij je energieleverancier. Een gemiddeld huishouden met gasverwarming gebruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Ben je heel energiezuinig dan kan dit lager zijn. Kook je elektrisch, heb je een elektrische auto of heb je een warmtepomp in huis dan is het vaak hoger.
 • Vuistregel is dat je inschrijft voor 80% van je eigen elektriciteitsverbruik. Verbruik je meer dan 10.000 kWh , schrijf dan in voor maximaal 10.000 kWh.
 • Wek je al een deel van je energie zelf op? Gebruik dan je netto-stroomverbruik om je maximumaandeel te bepalen.
 • Overigens: de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Nog mooier dan zonnecertificaten aanschaffen is dus onderzoeken of je eerst op je energiegebruik kunt besparen!

Rekenvoorbeelden
Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar op.

Een buurtbewoner verbruikt jaarlijks 3.500 kWh en wil deelnemen in de buurtzonnecentrale. Om 80% van het eigen verbruik opwekken, dus 2.600 kWh per jaar schrijft zij voor ongeveer voor 10-11 certificaten in.

Een andere buurtbewoner verbruikt meer dan 10.000 kWh per jaar. Hij kan niet zijn hele verbruik dekken via de buurtzonnecentrale. Hij schrijft in voor het maximum van 40 certificaten.

Een derde buurtbewoner heeft 4 zonnepanelen op haar eigen dak. Ze verbruikt 3.500 kWh, en wekt zelf 1000 kWh op. Haar netto-verbruik is dus 2.500 kWh. 80% daarvan is 2000 kWh. Ze schrijft zich in voor 8 certificaten.

Een laatste bewoner berekent dat ze zich voor 14 certificaten kan inschrijven. Dat kost € 275*14 euro. Dat is een te hoog bedrag voor haar. Ze schrijft zich in voor 4 certificaten en zet zich op de wachtlijst voor de overige 10. Voor die 10 certificaten wil ze eerst sparen.

Postcoderoosregeling

We maken gebruik van de ‘postcoderoosregeling’ of formeel: de Regeling verlaagd tarief voor collectieve opwek. Deze regeling zorgt ervoor dat je kunt meedoen als je in de buurt van de zonnecentrale woont. Wat is in de buurt? Dat stellen we vast met hulp van postcodegebieden. Woon je in de ‘postcoderoos’ van het zonnedak, dan kan je mee doen. Een ‘postcoderoos’ is het gebied met een viercijferige postcode in het midden en alle aangrenzende viercijferige postcodes daar omheen.

Postcoderoosregeling

De ‘postcoderoosregeling’ heet formeel de Regeling Verlaagd Tarief voor Collectieve Opwek. De postcoderoos  is een gebied met een viercijferige postcode in het midden en de aangrenzende viercijferige postcodes. Het fiscale voordeel geldt alleen voor deelnemers die binnen dezelfde roos wonen als het zonnedak waarop hun panelen liggen.

Achtergronden postcoderoosregeling

Deze landelijke regeling is in januari 2014 van kracht geworden en wordt inmiddels op meer dan 100 locaties in Nederland toegepast.  De regering wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Tot nu toe konden alleen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit kunnen opwekken, gebruik maken een verlaging van de energiebelasting (met de zogenoemde salderingsregeling). Met deze Regeling Verlaagd Tarief voor collectieve opwek is de verlaging van de energiebelasting ook mogelijk gemaakt voor burgers en kleinere bedrijven die op een gezamenlijk dak of terrein zonne-energie willen opwekken.

 • Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een zonne-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. de deelnemers moet lid zijn van een coöperatie die de zonne-installatie voor eigen rekening en risico exploiteert.
 • De verlaging wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de deelnemers.
 • Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting.
 • De belastingkorting geldt voor de eerste schrijf voor elektriciteit, tot het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar.
 • De belastingkorting wordt toegepast voor een periode van (minimaal) 15 jaar nadat de Belastingdienst onze aanvraag voor de verlaging heeft goedgekeurd. Daarmee is de toepassing voor 15 jaar gegarandeerd. Als de regeling na 15 jaar nog steeds geldt, loopt de belastingkorting langer door.

Investeringskosten

Je betaalt eenmalig een bedrag voor de aanschaf van de certificaten. Een certificaat kost  275 euro .

 • Met de inleg van alle deelnemers financieren wij de zonne-installatie.
 • Het investeringsbedrag omvat alle kosten voor de zonnepanelen, omvormers, kabels en installatie, inclusief de kosten die de coöperatie moet maken voor de administratie,

Opbrengsten

Je  verdient je inleg terug door korting op je energiebelasting  en aan inkomsten uit de stroomverkoop.

 • Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt, krijg je gedurende 15 jaar korting op de energiebelasting via jouw energiebedrijf. De korting is gelijk aan de belasting die je betaalt over een kWh gewone stroom. Met andere woorden: je betaalt geen energiebelasting meer over je zonnestroom-aandeel van je stroomverbruik. In 2019 is dat 11,93 cent incl. btw, Dit bedrag stijgt en daalt met de hoogte van de energiebelasting.
 • De opgewekte stroom verkopen we aan een energiebedrijf waarmee we inkomsten voor de coöperatie genereren zolang het zonnedak blijft bestaan. Dit is minimaal 15 jaar. Voor de eerste paar jaar sluiten we een contract af met het energiebedrijf met het beste aanbod nu. Na de contractperiode kunnen we als coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met andere energiebedrijven. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt en zijn ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op. De prijs is nog niet bekend. We rekenen nu met 5,5 cent per kWh, want zonnecoöperaties met net opgeleverde zonnedaken krijgen gemiddeld dit bedrag.
 • Jaarlijks zijn er periodieke exploitatiekosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten.

Prijsontwikkeling elektriciteit

De marktprijzen voor elektriciteit én de hoogte van de energiebelasting bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen.

 • De marktprijs voor stroom bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom aan het energiebedrijf. Hoe deze marktprijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen. De afgelopen jaren is de stroomprijs bijvoorbeeld gedaald tot 3-5 eurocent per kWh.  Als deze marktprijs verder daalt dan is dat in ons nadeel. We verdienen minder aan de verkoop van zonnestroom en er is jaarlijks minder onder elkaar te verdelen.
 • De energiebelasting voor elektriciteit is het meest bepalend voor ons financiële voordeel. De energiebelasting is in 2019 iets lager dan in 2018. In ons nadeel want het voordeel van de korting is dus minder. Neemt de energiebelasting weer toe dan is dat in ons voordeel.

Zon op Oisterwijk is een coöperatie. Dat betekent dat je lid wordt als je meedoet met een zonnedak. We zijn een coöperatie omdat dat een voorwaarde is om deelnemers de energiebelasting terug te laten krijgen. Tegelijk maakt het ook dat we samen de koers kunnen bepalen die we op willen gaan.  Ieder lid heeft één stem ongeacht hoeveel zoncertificaten door hij of zij heeft.

Een coöperatie
Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm, waarin de leden samenwerken vanuit een gedeeld belang. Dit kan een maatschappelijk en economisch belang zijn. In dit geval delen we het belang van verduurzaming én van financieel voordeel.

De postcoderoosregeling geldt alleen voor leden van een coöperatie of van een Vereniging van Eigenaren. Alleen leden kunnen de energiebelasting terugkrijgen. Je kunt lid worden door je in te schrijven. Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de algemene ledenvergadering over zaken als de verdeling van de inkomsten en de koers van de coöperatie. Leden kunnen actief meehelpen, maar dat hoeft niet. Ook bedrijven met een kleinzakelijke stroomaansluiting kunnen lid worden.

Zon op Oisterwijk is een coöperatie waar elk lid evenveel meetelt, of je nu één certificaat koopt of veertig. Daarnaast wordt je als lid van Zon op Oisterwijk ook automatisch lid van DEC-Oisterwijk. Hierdoor kun je ook daar je stem laten gelden indien je actief wilt meedoen.

Jouw eigen energiebedrijf verrekent het energiebelastingvoordeel

Je koopt je stroom en gas nu in bij een bepaalde energieleverancier, bijvoorbeeld Nuon, Essent, Eneco of Greenchoice. Wil je gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling dan moet deze energieleverancier de regeling ondersteunen. Deze moet de belastingkorting verrekenen via de energierekening. Dat doet nog niet elke leverancier.

Als je energieleverancier de regeling niet steunt en je wilt wel mee doen, dan kun je overstappen naar een andere energieleverancier. Zolang je bij je huidige leverancier zit, ontvang je alleen de opbrengst uit de stroom en krijg je niet de energiebelasting terug. Als dat zo blijft verdien je je inleg maar gedeeltelijk terug.

Via de koepelvereniging Zon op Nederland hebben we afspraken gemaakt met Eneco, Engie, Greenchoice, OM (DE unie), NUON en Qurrent. Met hen ben je verzekerd van een goede afhandeling.  Met Eneco, Engie, Greenchoice, OM (DE unie) en Qurrent hebben we daarnaast een gunstig tarief bedongen voor de aankoop van aardgas én voor het deel van je energieverbruik dat nog niet is gedekt met zonnestroom. Voor elke nieuwe klant krijgt de coöperatie een bonusbedrag waar alle leden van profiteren. Als collectief staan we daarmee sterker.

Er zijn nog verschillende andere energieleveranciers die de postcoderoosregeling (zeggen te) ondersteunen. Dit zijn de leveranciers met één ster op de lijst van Zon op Nederland. Bij deze leverancier moet je als lid zelf regelen dat je de belastingkorting verrekend krijgt. We kunnen je er wel bij helpen. Net als bij Eneco en NUON is het wel jammer dat de coöperatie de extra bonus mist.

Bij Zon op Nederland vind je de meest recente lijst van energiebedrijven die meedoen.

 • Drie sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend én de coöperatie krijgt het bonusbedrag.
 • Twee sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.
 • Een ster: de energieleverancier zegt dat je de energiebelasting zelf kunt berekenen, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.
 • Geen sterren: je krijgt geen energiebelasting terug, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag.

Als coöperatie hebben we te maken met verschillende elektriciteitsbedrijven: de bedrijven waar de leden hun elektriciteit afnemen en het bedrijf aan wie we de stroom van het zonnedak verkopen. Als lid is het vooral belangrijk te controleren of je elektriciteitsbedrijf meedoet met de teruggave van de energiebelasting.

Het energiebedrijf aan wie we de zonnestroom verkopen

De stroom van ons zonnedak verkopen we aan een energiebedrijf. De coöperatie sluit daarvoor een verkoopcontract af. Wij kiezen het bedrijf met de meest gunstige prijs en voorwaarden. Als de eerste contractperiode voorbij is kunnen we als coöperatie besluiten om een contract met een ander bedrijf aan te gaan.

Het energiebedrijf dat we kiezen heeft gewoon zijn eigen klanten waar ze de stroom aan doorverkopen. De stroom komt dus niet automatisch bij de eigenaren van de panelen terecht. Wil je dat je eigen zonnestroom thuis wordt afgeleverd? Die mogelijkheden bespreken we nu ook. Als het lukt moet je wel overstappen naar het gekozen energiebedrijf. Zodra je overstapt krijg je je eigen zonnestroom. Dat kan ook als het dak al in bedrijf is.

Zon op Oisterwijk is lid van en werkt samen met Zon op Nederland. Zon op Nederland is coöperatie van vele zoncoöperaties in Nederland. Zij hebben veel ervaring en zijn gespecialiseerd in ondersteuning en ontwikkeling van collectieve zonprojecten met de postcoderoos-regeling. We zetten hun professionals samen met onze eigen professionals in voor de projectbegeleiding voor een nieuw zonnedak, en we gebruiken hun administratiesysteem voor de uitbetaling van de opgewekte energie.

Zon op Oisterwijk heeft een eigen bestuur en is nauw verbonden met DEC-Oisterwijk. Zon op Oisterwijk is ook ontstaan op initiatief van DEC-Oisterwijk. Er zijn veel mensen actief binnen DEC-Oisterwijk. Deze mensen helpen waar mogelijk ook Zon op Oisterwijk

Er worden daken gezocht, er wordt samengewerkt met de gemeente en organisaties in de wijken en buurten, alle regels en afspraken voor collectieve zonnedaken worden uitgezocht – en nog veel meer.

De lokale projectleider voor de ontwikkeling van de zonnedaken werkt samen met Zon op Nederland het hele project technisch, financieel en administratief uit. Daar komt veel bij kijken. Denk aan: de juridische afspraken met de dakeigenaar zoals de gebruikersovereenkomst, het vestigen van het recht van opstal, verzekeringen, de aanvraag en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven, doorrekening van de businesscase e.d.

De kosten voor de lokale projectleider wordt in eerste instantie betaald door DEC-Oisterwijk. Door een kleine jaarlijkse afdracht van Zon op Oisterwijk aan DEC-Oisterwijk kunnen steeds weer nieuwe zonnedaken ontwikkeld worden

Zon op Oisterwijk is lid van de coöperatie Zon op Nederland. Grote voordeel daarvan is dat we makkelijk met die andere lokale zoncoöperaties ‘in den lande’ kunnen samenwerken. Wij leren van de ervaringen elders en wij helpen anderen weer.

Zon op Nederland werkt samen met landelijke partners uit de coöperatieve energiesector. Ook heeft Zon op Nederland toegang tot financiële partijen voor cofinanciering en onderhoudt goede relaties met netbeheerders en energieleveranciers.

Zie voor meer informatie en voorbeelden van projecten elders in het land de website van Zon op Nederland.

Zon op Nederland zegt het zo:

Zon op Nederland wil iedere burger van Nederland in staat stellen zelf zonne-energie op te wekken en te gebruiken – ongeacht hun woonsituatie of inkomenspositie. Wij zijn 100% eigendom van onze leden. Onze leden zijn de coöperaties van alle lokale zonnestroom projecten die wij hebben helpen realiseren”. “Van elk nieuw project leren we weer. Daardoor hebben we voor elke mogelijke hobbel op de weg inmiddels een oplossing. En als die nog niet voorhanden is, maken we er één”.

Voor de start van het een zonnedak vragen we toestemming aan de belastingdienst om het verlaagd tarief op de energiebelasting te mogen toepassen. Door deze toestemming is gegarandeerd dat je 15 jaar lang effectief geen energiebelasting betaalt over je opgewekte stroom.

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief op de energiebelasting moet de coöperatie toestemming krijgen van de belastingdienst. Als aan de voorwaarden is voldaan dan krijgt de coöperatie een aanwijzing voor het verlaagd tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekt elektriciteit (beschikking). Hiermee is voor 15 jaar zeker gesteld dat deelnemers in aanmerking komen voor het verlaagd tarief. Ook als de landelijke regeling tussentijds wordt stopgezet blijft de aanwijzing van kracht. De 15 jaar teruggave energiebelasting is dus het minimum.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanwijzing zijn:

 • de aanvrager is een coöperatie of vereniging van eigenaren
 • de productie-installatie wekt duurzame elektriciteit op met hernieuwbare energiebronnen
 • de productie-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie
 • bedrijven mogen niet meer dan 20% deelnemen per dak.

Zon op Oisterwijk doet de aanvraag voor de aanwijzing als laatste stap voor de installatie gebouwd wordt. Daardoor gaat de 15 jaar zo laat mogelijk in. Mocht de beschikking niet worden afgegeven, dan is dit een reden voor ontbinding van de overeenkomst die je dan al getekend hebt.

Meer informatie vind je op de website van de belastingdienst: Aanvraag Aanwijzing voor het verlaagde tarief energiebelasting voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit.

Ik schrijf me in