Meer weten? Hier de details en achtergronden

Meedoen met Zon op Oisterwijk is eenvoudig. Je wordt lid van de coöperatie en wij regelen het voor je. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt? Lees dan hier verder. Er komt best wat bij kijken. Goed om te weten.

Je kunt bij Zon op Oisterwijk certificaten kopen, geen zonnepanelen. Als je zelf een zonnepaneel op je dak legt, krijg je te maken met bijvoorbeeld aanlegkosten en onderhoud. Dit werk doet de coöperatie allemaal voor je. Een certificaat leg je weliswaar niet op je dak, toch heb je dezelfde voordelen als bij een zonnepaneel: goedkope stroom, die je zelf opwekt. Een verschil is dat het zonnepaneel nu niet van jou is, het is van ons allemaal. De opbrengst is natuurlijk wel voor jou.

Kosten
De kosten van een certificaat bepalen we voor elk dak opnieuw: het zijn alle kosten van de aanschaf en installatie, gedeeld door het aantal certificaten.  We kiezen het aantal certificaten zo dat één certificaat gemiddeld 250 kWh per jaar oplevert. Bij eerdere zonneprojecten was 250 kWh ongeveer zoveel als één zonnepaneel per jaar opwekt. Tegenwoordig is dat niet meer zo omdat de zonnepanelen nu meer dan 250 kWh per jaar leveren.

Opbrengst

Met de aanschaf van certificaten verkrijg je de opbrengst voor jouw aandeel van de zonnestroom van de zonnepanelen op het collectieve dak. Het betekent dat de stroomopbrengst gelijk wordt verdeeld over de certificaten. Voor elk certificaat krijg je volgens die berekening overheidssubsidie (via Zon op Oisterwijk) én de inkomsten uit de stroomverkoop.

Je kunt voor maximaal 40 zoncertificaten meedoen.

Daarnaast moet ieder zonnedak per 5.000 kWh opgewekte zonnestroom (dus 20 zoncertificaten) één deelnemer hebben. Dus als bijvoorbeeld één deelnemer 10 zoncertificaten koopt kan een ander er in theorie 70 kopen. Wanneer alle zoncertificaten verkocht zijn, worden de zoncertificaten definitief toegekend en wordt gekeken of het gemiddelde van minimaal één deelnemer per 5.000 kWh gehaald wordt. Meer deelnemers is altijd goed.

Hoe bepaal je het aantal certificaten?

 • Ga na hoeveel stroom je jaarlijks verbruikt. Dit vind je terug op de jaarrekening van je energieleverancier. Heb je die niet bij de hand, vraag het dan na bij je energieleverancier. Een gemiddeld huishouden met gasverwarming gebruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Ben je heel energiezuinig dan kan dit lager zijn. Kook je elektrisch, heb je een elektrische auto of heb je een warmtepomp in huis dan is het vaak hoger.
 • Vuistregel is dat je inschrijft voor 80% van je eigen elektriciteitsverbruik. Verbruik je meer dan 10.000 kWh , schrijf dan in voor maximaal 10.000 kWh.
 • Wek je al een deel van je energie zelf op? Hanteer dan je netto-stroomverbruik als basis om je maximumaandeel te bepalen.
 • Overigens: de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Nog mooier dan zonnecertificaten aanschaffen is dus onderzoeken of je eerst op je energiegebruik kunt besparen!

Rekenvoorbeelden
Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar op.

Een buurtbewoner verbruikt jaarlijks 3.500 kWh en wil deelnemen in de buurtzonnecentrale. Om 80% van het eigen verbruik opwekken, dus 2.600 kWh per jaar schrijft zij voor ongeveer voor 10-11 certificaten in.

Een andere buurtbewoner verbruikt meer dan 10.000 kWh per jaar. Hij kan niet zijn hele verbruik dekken via de buurtzonnecentrale. Hij schrijft in voor het maximum van 40 certificaten.

Een derde buurtbewoner heeft 4 zonnepanelen op haar eigen dak. Ze verbruikt 3.500 kWh, en wekt zelf 1000 kWh op. Haar netto-verbruik is dus 2.500 kWh. 80% daarvan is 2000 kWh. Ze schrijft zich in voor 8 certificaten.

Een laatste bewoner berekent dat ze zich voor 14 certificaten kan inschrijven. Dat kost dus 14 maal € 265 maal. Dat is een te hoog bedrag voor haar. Ze schrijft zich in voor 4 certificaten en zet zich op de wachtlijst voor de overige 10. Voor die 10 certificaten wil ze eerst sparen.

Postcoderoosregeling

We maken gebruik van de ‘postcoderoosregeling’ of formeel: de Subsidieregeling Coöperatieve Energie (SCE). Deze regeling zorgt ervoor dat je kunt meedoen als je in de buurt van de zonnecentrale woont. Wat is in de buurt? Dat stellen we vast met hulp van postcodegebieden. Woon je in de ‘postcoderoos’ van het zonnedak, dan kan je mee doen. Een ‘postcoderoos’ is het gebied met een viercijferige postcode in het midden en alle aangrenzende viercijferige postcodes daar omheen.

Postcoderoosregeling

De ‘postcoderoosregeling’ heet formeel de Subsidieregeling Coöperatieve Energie (SCE). De postcoderoos  is een gebied met een viercijferige postcode in het midden en de aangrenzende viercijferige postcodes. De subsidie geldt alleen voor deelnemers die binnen dezelfde roos wonen als het zonnedak waarop hun panelen liggen.

Achtergronden postcoderoosregeling

Deze landelijke regeling is in april 2021 van kracht geworden en is de opvolger van de oude postcoderoosregeling (Regeling verlaagd Tarief).  De regering wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Met deze regeling voor collectieve opwek is het mogelijk gemaakt voor burgers en kleinere bedrijven om op een gezamenlijk dak of terrein zonne-energie op te wekken:

 • Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een zonne-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. de deelnemers moet lid zijn van een coöperatie die de zonne-installatie voor eigen rekening en risico exploiteert,
 • De coöperatie vraagt de subsidie aan zorgt er voor dat de deelnemers deze subsidie ontvangen en
 • De leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie ontvangt inkomsten uit hoofde van de verkochte stroom. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen meedoen aan deze collectieve zonnedaken.

Investeringskosten

Je betaalt eenmalig een bedrag voor de aanschaf van de certificaten. Een certificaat kost  €265 (prijspeil 2021) .

 • Met de inleg van alle deelnemers financieren wij de zonne-installatie.
 • Het investeringsbedrag omvat alle kosten voor de zonnepanelen, omvormers, kabels en installatie, inclusief de kosten die de coöperatie moet maken voor de administratie,

Opbrengsten

 • Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt, krijgt Zon op Oisterwijk gedurende 15 jaar subsidie. Deze subsidie wordt in principe uitgekeerd aan de zoncertificaathouders. De hoogte van de subsidie wordt bij aanvang bepaald en staat vast voor 15 jaar.
 • De opgewekte stroom verkopen we aan een energiebedrijf waarmee we inkomsten voor de coöperatie genereren zolang het zonnedak blijft bestaan. Dit is minimaal 15 jaar. Voor de eerste paar jaar sluiten we een contract af met het energiebedrijf met het beste aanbod op het moment van de start. Na de contractperiode kunnen we als coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met andere energiebedrijven. De opbrengsten kunnen fluctueren met de stroomprijs op de elektriciteitsmarkt en zijn ook afhankelijk van de opbrengst van de installatie. Als de zon veel schijnt leveren de zonnepanelen meer op. De prijs is nog niet bekend. We rekenen nu met 6,0 cent per kWh (prijspeil juli 2021), want zonnecoöperaties met net opgeleverde zonnedaken ontvangen gemiddeld gesproken dit bedrag.
 • Jaarlijks zijn er exploitatiekosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en de reserveringen voor toekomstige kosten.
 • Per saldo vormen deze componenten de netto-opbrengst.

Prijsontwikkeling elektriciteit

De marktprijzen voor elektriciteit én de hoogte van de energiebelasting bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen.

De marktprijs voor stroom bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom aan het energiebedrijf. Hoe deze marktprijs zich de komende jaren ontwikkelt is niet te voorspellen. De afgelopen jaren is de stroomprijs bijvoorbeeld gedaald met 3-5 eurocent per kWh.  In de tweede helft van 2021 juist flink gestegen. De schommeling van de marktprijs is van invloed op het totale resultaat van Zon op Oisterwijk en dus ook op de uitkering die de leden jaarlijks krijgen.

Zon op Oisterwijk is een coöperatie. Dat betekent dat je lid wordt als je meedoet met een zonnedak. We zijn een coöperatie omdat dat een voorwaarde is om de subsidie te kunnen ontvangen en vervolgens aan de deelnemers te kunnen uitkeren. Tegelijk maakt het ook dat we samen de koers kunnen bepalen die we op willen gaan.  Ieder lid heeft één stem ongeacht hoeveel zoncertificaten door hij of zij heeft.

Een coöperatie
Een coöperatie is een speciale ondernemingsvorm, waarin de leden samenwerken vanuit een gedeeld belang. Dit kan een maatschappelijk en economisch belang zijn. In dit geval delen we het belang van verduurzaming én van financieel voordeel.

De postcoderoosregeling geldt alleen voor leden van een coöperatie of van een Vereniging van Eigenaren. Alleen leden kunnen deelnemen in een collectief zonnedak. Je kunt lid worden door je in te schrijven. Alle leden zijn samen eigenaar van de coöperatie en beslissen op de algemene ledenvergadering over zaken als de verdeling van de inkomsten en de koers van de coöperatie. Leden kunnen actief meehelpen, maar dat hoeft niet. Ook bedrijven met een kleinzakelijke stroomaansluiting kunnen lid worden.

Zon op Oisterwijk is een coöperatie waar elk lid evenveel meetelt, of je nu vier certificaten koopt of veertig. Daarnaast word je als lid van Zon op Oisterwijk ook automatisch lid van DEC-Oisterwijk. Hierdoor kun je ook daar je stem laten gelden indien je actief wilt meedoen.

Als coöperatie hebben we te maken met verschillende elektriciteitsbedrijven: de bedrijven waar de leden hun elektriciteit afnemen en het bedrijf aan wie we de stroom van het zonnedak verkopen.

Het energiebedrijf aan wie we de zonnestroom verkopen

De stroom van ons zonnedak verkopen we aan een energiebedrijf. De coöperatie sluit daarvoor een verkoopcontract af. Wij kiezen het bedrijf met de meest gunstige prijs en voorwaarden. Als de eerste contractperiode voorbij is kunnen we als coöperatie besluiten om een contract met een ander bedrijf aan te gaan.

Het energiebedrijf dat we kiezen heeft gewoon zijn eigen klanten waar ze de stroom aan doorverkopen. De stroom komt dus niet automatisch bij de eigenaren van de panelen terecht. Wil je dat je eigen zonnestroom thuis wordt afgeleverd? Die mogelijkheden bespreken we nu ook. Als het lukt moet je wel overstappen naar het gekozen energiebedrijf. Zodra je overstapt krijg je je eigen zonnestroom. Dat kan ook als het dak al in bedrijf is.

Zon op Oisterwijk is lid van en werkt samen met Energie Samen. Energie Samen is coöperatie van vele zoncoöperaties in Nederland. Deze organisatie heeft veel ervaring en is gespecialiseerd in de ondersteuning en ontwikkeling van collectieve zonprojecten met de postcoderoos-regeling. We zetten hun professionals samen met onze eigen professionals in voor de projectbegeleiding voor een nieuw zonnedak en we gebruiken hun administratiesysteem voor de uitbetaling van de opgewekte energie.

Zon op Oisterwijk heeft een eigen bestuur en is nauw verbonden met DEC-Oisterwijk. Zon op Oisterwijk is ook ontstaan op initiatief van DEC-Oisterwijk. Er zijn veel mensen actief binnen DEC-Oisterwijk. Deze mensen helpen waar mogelijk ook Zon op Oisterwijk

Er worden daken gezocht, er wordt samengewerkt met de gemeente en organisaties in de wijken en buurten, alle regels en afspraken voor collectieve zonnedaken worden uitgezocht – en nog veel meer.

De lokale projectleider voor de ontwikkeling van de zonnedaken werkt samen met Energie Samen het hele project technisch, financieel en administratief uit. Daar komt veel bij kijken. Denk aan: de juridische afspraken met de dakeigenaar zoals de gebruikersovereenkomst, het vestigen van het recht van opstal, verzekeringen, de aanvraag en beoordeling van offertes bij installatiebedrijven, doorrekening van de businesscase e.d.

De kosten voor de lokale projectleider zijn onderdeel van de eenmalige projectkosten en drukken dus niet op de exploitatie van het zonnedak.

Zon op Oisterwijk is lid van de coöperatie Energie Samen. Het grote voordeel daarvan is dat we makkelijk met die andere lokale zoncoöperaties ‘in den lande’ kunnen samenwerken. Wij leren van de ervaringen elders en wij helpen anderen weer.

Energie Samen werkt samen met landelijke partners uit de coöperatieve energiesector. Ook heeft Energie Samen toegang tot financiële partijen voor cofinanciering en onderhoudt goede relaties met netbeheerders en energieleveranciers.

Zie voor meer informatie en voorbeelden van projecten elders in het land de website van Energie Samen.

Energie Samen zegt het zo:

Energie Samen wil iedere burger van Nederland in staat stellen zelf zonne-energie op te wekken en te gebruiken – ongeacht hun woonsituatie of inkomenspositie. Wij zijn 100% eigendom van onze leden. Onze leden zijn de coöperaties van alle lokale zonnestroom projecten die wij hebben helpen realiseren”. “Van elk nieuw project leren we weer. Daardoor hebben we voor elke mogelijke hobbel op de weg inmiddels een oplossing. En als die nog niet voorhanden is, maken we er één”.

Voor de start van het een zonnedak vragen we bij de overheid een subsidiebeschikking aan voor de subsidieregeling ‘Subsidie Coöperatieve Energie’ voor 15 jaar. Door toekenning van deze subsidie is gegarandeerd dat Zon op Oisterwijk (en daarmee jij) 15 jaar lang subsidie ontvangt over de opgewekte stroom.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Als aan de voorwaarden is voldaan dan krijgt de coöperatie een subsidie beschikking voor 15 jaar. Ook als deze landelijke regeling tussentijds wordt stopgezet blijft de beschikking van kracht. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een aanwijzing zijn o.a.:

 • de aanvrager is een coöperatie of vereniging van eigenaren,
 • de productie-installatie wekt duurzame elektriciteit op met hernieuwbare energiebronnen en
 • de productie-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie.

Meer informatie vind je op de website van de rvo.nl: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sce