Zo werkt het!

Klinkt ingewikkeld? Valt wel mee. Lees meer over hoe het werkt.

Je koopt minimaal vier certificaten. Deze certificaten geven je het recht op de opbrengst van een deel van de zonnestroom van het zonnedak. Koop je méér dan vier certificaten dan heb je recht op een groter deel van de opbrengst. Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar. Je verdient je investering op twee manieren terug:

 • via de toegekende subsidie van de overheid. Dit bedrag ontvangt Zon op Oisterwijk aanvankelijk van de overheid. Na aftrek van kosten wordt het netto resultaat vervolgens uitbetaald door Zon op Oisterwijk en
 • uit de stroomverkoop.

Een certificaat kost €265 (niet BTW-plichtig).

De prijs van het certificaat weten we vooraf niet precies. Dat hangt af van de aanbieding van de installateurs. We vragen per dak offertes op en kiezen hieruit de meest gunstige. We gaan vooraf uit van gangbare prijzen elders in het land.

Als de prijs definitief is, bepaal jij of je definitief meedoet en met hoeveel certificaten.

Je ontvangt de subsidie die Zon op Oisterwijk heeft aangevraagd.

Zon op Oisterwijk vraagt voor ieder nieuw dak de SCE-subsidie aan (Subsidie Coöperatieve Energie). Pas na toekenning gaat de realisatie van het zonnedak definitief door. Zon op Oisterwijk ontvangt jaarlijks (gedurende 15 jaar) de toegekende subsidie voor het gehele zonnedak.

Deze subsidie wordt in principe in zijn geheel uitgekeerd aan de leden van het betreffende zonnedak, naar rato van deelname.
De subsidie bestaat uit 2 componenten, te weten:

 • De subsidie die vastgesteld wordt voor een periode van 15 jaar (€ 0,146  per kWh) en
 • Het correctiebedrag dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld door de overheid. Hierbij wordt uitgegaan van de basisprijs voor de zonne-energie die verkocht wordt door de coöperaties. In 2021 bedraagt dit correctiebedrag € 0,034 per kWh.

Per saldo ontvangt de coöperatie in 2021 dus € 0,112 per kWh.

Deel mee in de opbrengst van de stroomverkoop

We verkopen de zonnestroom van alle zonnepanelen aan een energiebedrijf. Dit zorgt voor een jaarlijks inkomen voor de coöperatie Zon op Oisterwijk. Na aftrek van alle kosten verdelen we de opbrengst onder de deelnemers. Samen met de subsidie is dat ongeveer €35 per jaar per certificaat. Zo verdien je de investering in ongeveer 7-8 jaar weer terug. In onderstaande tabel is een en ander indicatief weergegeven:

Indicatie *) Voor de aankoop van 4 zoncertificaten (van 250 kWh per stuk)
Investering €1.060 (€265 euro per certificaat). Dit geeft tezamen een energieopbrengst van 1.000 kWh
Uitkering subsidie €112 per jaar
Winst door Stroomverkoop minus kosten door de coöperatie € 28 per jaar
Totaal opbrengst €140 per jaar
Terugverdientijd 7 tot 8 jaar
Rendement over 15 jaar 6% – 7% per jaar

*) De feitelijke bedragen kunnen afwijken op basis van de ontvangen offertes per zonnedak.

Alle spelregels op een rij

Zo werkt het:

 • Je kan meedoen vanaf 4 certificaten.
 • Één certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar op.
 • Eén certificaat kost eenmalig €265.
 • De BTW hoef je niet te betalen.
 • De definitieve prijs bepalen we op basis van de offertes.
 • Je mag per zonnedak maximaal 40 certificaten kopen.

Hoe bepaal je het aantal certificaten dat je wilt kopen?

Wanneer je de hoeveelheid stroom wilt afdekken die je thuis gebruikt, bedenk dan dat een gemiddeld huishouden circa 3.500 kWh per jaar gebruikt. Dat verbruik kan je dus compenseren door de aanschaf van zo’n 12 certificaten. Je kunt ook méér certificaten aanschaffen (maximaal 40).

Maar…

Voor het gehele zonnedak moet echter wel een gemiddelde gerealiseerd worden van 1 deelnemer per 5.000 opgewekte kWh zonnestroom. Dit is een door de overheid opgelegde verplichting. Dus wanneer je voor meer certificaten inschrijft (bijvoorbeeld 40) is er een kans dat je bij de definitieve toekenning van de certificaten (op het moment dat alles verkocht is) toch minder certificaten toegekend krijgt.

Om deel te kunnen met een aantal zoncertificaten in moet je in de buurt van het zonnedak wonen. De wettelijke regeling stelt als voorwaarde dat je binnen een ‘postcoderoos’-gebied woont op het moment van deelname. Je vindt dit terug bij het zonnedak waar je voor intekent.

Als je in Oisterwijk woont, een andere postcode hebt en geïnteresseerd bent, meld je dan ook aan zodat we bij ons volgende project rekening met je kunnen houden.

Verhuis je tussentijds?

Geen probleem. Je kunt je zoncertificaten gewoon behouden. Ook als je buiten het postcoderoos-gebied gaat wonen.

Je kunt, als je dat wilt, je certificaten dan ook verkopen aan de nieuwe huiseigenaar of wellicht aan een nieuwe deelnemer. Je krijgt dan de door de coöperatie vastgestelde restwaarde van het certificaat terug van de nieuwe huiseigenaar resp. nieuwe deelnemer.

De coöperatie kan je in voorkomende gevallen wellicht helpen bij het vinden van een nieuwe deelnemer, maar de coöperatie neemt je certificaat niet over.

Je betaalt zelf de energierekening (en niet je verhuurder) en hebt een contract afgesloten met een energieleverancier.

Je moet een zogenaamde kleinverbruikeraansluiting hebben. Dat geldt voor vrijwel alle huishoudens en kleine bedrijven.

Je kunt op je energierekening terugvinden wat voor soort aansluiting je hebt. Ook kun je het op de website van de netbeheerder Enexis nazoeken (hier). Bij een ‘kleinverbruiker’ gaat het om de volgende soorten aansluitingen: 3x25A, 3x35A, 3x50A, 3x63A of 3x80A.

Dat zou je ook doen als je investeert in zonnepanelen op je eigen dak.

Wil je tussentijds uitstappen? Dat kan. Je kan je certificaat doorverkopen aan een ander tegen restwaarde. De coöperatie kan je helpen door de restwaarde te berekenen, potentiële kopers aan te dragen en de administratie achteraf te doen. Wat betekent dit? De coöperatie kan de certificaten niet van je overnemen. Lees meer bij:  Vragen en Antwoorden.

Door het kopen van zoncertificaten, word je automatisch lid van de coöperatie Zon op Oisterwijk en kun je profiteren van de korting energiebelasting (via je eigen energienota) en een mogelijke winstuitkering (vanuit de coöperatie). Doordat we een coöperatie zijn word je meteen mede-eigenaar van het zonnedak, samen met alle andere deelnemers. Dit betekent ook dat je kan meebeslissen over de keuzes voor jouw dak. Graag zelfs! Dit willen wij toch niet?

Als lid van Zon op Oisterwijk word je tevens lid van DEC-Oisterwijk (Duurzame Energie Coöperatie Oisterwijk). DEC-Oisterwijk heeft de oprichting van Zon op Oisterwijk mogelijk gemaakt. Daarnaast doet DEC-Oisterwijk nog vele andere projecten en acties om de energietransitie te versnellen en zaken onder de aandacht te brengen. Zie hiervoor de website van DEC-Oisterwijk.

Bedrijven kunnen ook meedoen. In principe gelden dezelfde voorwaarden:

 • je bent bij aanvang gevestigd binnen de postcoderoos,
 • je bent een kleinverbruiker  en
 • je koopt niet meer certificaten dan je zelf nodig hebt met een maximum van 40 ( 10.000 kWh per jaar).

Het doel is om de collectieve zonnedaken voor zoveel mogelijk bewoners beschikbaar te maken. Uiteraard kan zowel een bedrijf als een bewoner aan meerdere daken meedoen. Dan geldt per dak het maximum van 40 certificaten bij elkaar het maximum van 10.000 kWh.

Bij ieder zonnedak moet er per 5000 opgewekte kWh zonnestroom één lid deelnemen. Dus een zonnedak dat gemiddeld 75.000 kWh aan zonnestroom opwekt, moet minimaal 15 leden hebben. Uiteraard mogen er meer leden zijn , maar niet minder. Hierbij kunnen dan sommige leden 10 (2500 kWh) zoncertificaten hebben terwijl een ander bijvoorbeeld 25 zoncertificaten(6250 kWh) kan hebben.

Voorbeeld 1: Op een zonnedak waar 100 certificaten voor zijn, kan je met je bedrijf dus voor maximaal 20 certificaten inschrijven (20%).

Voorbeeld 2: Op een zonnedak waar 500 certificaten voor zijn, die 250 kWh per certificaat leveren, kan je met je bedrijf maximaal 40 certificaten aanschaffen, net als bewoners. 20% is weliswaar meer: 100 certificaten, maar bij 40 certificaten heb je het voor iedereen geldende maximum van 10.000 kWh al bereikt.